Seminarium 2

W seminarium 2-go stopnia mogą brać udział wyłącznie absolwenci seminarium 1-go stopnia, którzy zaliczyli (najpóźniej 6 tygodni przed spotkaniem stacjonarnym) Kolloquium (Online).

terminy:

25.06.2021 - 27.06.2021 (3 dni, od 10:00 do 14:45)